Informacje dotyczące przydzielonego akademika

Dodano:

Szczegółowe informacje dotyczące przydzielonego akademika dla studentów AGH są dostępne w systemie centralnego rozdziału miejsc oraz zostały wysłane mailem do zainteresowanych. Informacje dla studentów innych Uczelni dostępne będą po przesłaniu przez macierzyste Uczelnie w dniu 23.09.2013 r. wykazów studentów, którym przydzielono miejsce.

W celu zakwaterowania należy zgłosić się do przydzielonego akademika z ważną legitymacją studencką (nie dotyczy studentów 1 roku studiów), dowodem osobistym, książeczką wojskową (dotyczy mężczyzn) oraz zdjęciem (format 3,5 x 4,5 cm) do karty mieszkańca.

Przydział miejsc do domów studenckich dla osób, które nie posiadają rezerwacji został dokonany zgodnie z tabelami dla studentów AGH oraz innych Uczelni.

Wybór pokoju dla osób, które nie posiadają rezerwacji będzie możliwy wyłącznie w momencie kwaterowania. W uzasadnionych przypadkach po blokadzie kwaterowania (01.10.2013 r.) będzie możliwe przekwaterowanie do innego domu studenckiego.

Uwaga! Przed kwaterowaniem należy zapoznać się z zasadami kwaterowania studentów w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2013/2014. Zasady są dostępne na stronie MS AGH w dziale dokumenty.