Wnioskowanie o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży miejsc

Dodano:

Elektroniczne wnioski o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży można składać w systemie centralnego rozdziału miejsc od dnia 17.09.2013 r. Rozpatrywanie wniosków odbędzie się po blokadzie kwaterowania, która nastąpi w dniu 01.10.2013 r. o godzinie 12.00.

Po uzyskaniu drogą elektroniczną (e-mail) informacji o przyznaniu miejsca, należy zgłosić się do Sekretariatu MS z ważną legitymacją studencką, dowodem osobistym, książeczką wojskową (dot. mężczyzn) oraz zdjęciem (format 3,5 x 4,5 cm) do karty mieszkańca.

Kwaterowanie w ramach wolnej sprzedaży miejsc przebiegać będzie wg poniższego harmonogramu:

Osoby, które otrzymają miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.