Kwaterowanie w ramach wolnej sprzedaży miejsc

Dodano:

Administracja MS informuje o rozpoczęciu kwaterowania w ramach wolnej sprzedaży miejsc.

  1. Wszystkie wnioski studentów AGH, które zostały złożone w systemie informatycznym do dnia 03.10.2013 r. godz. 11:00, zostały rozpatrzone pozytywnie.

  2. W związku z niewykorzystaniem miejsc limitowych przyznanych przez AGH dla studentów UJ, UP, UEk oraz UR, wnioski złożone w systemie informatycznym przez studentów ww. uczelni zostaną rozpatrzone po zakończeniu procedury przyznawania miejsc w akademikach MS AGH przez ich macierzyste uczelnie, najpóźniej do dnia 08.10.2013 r.

Osoby, które otrzymały drogą elektroniczną (e-mail) informację o przyznaniu miejsca w DS w ramach wolnej sprzedaży powinny przed zakwaterowaniem zgłosić się do sekretariatu MS w poniższych terminach w celu przydziału konkretnego akademika:

Osoby, które otrzymały miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.

Uwaga! Przed kwaterowaniem należy zapoznać się z zasadami kwaterowania studentów w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2013/2014. Zasady są dostępne na stronie MS AGH w dziale dokumenty.