Rozpatrywanie wniosków o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży - dla studentów innej uczelni

Dodano:

Administracja MS informuje o rozpoczęciu rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży złożonych przez studentów innych Uczelni.

  1. Wszystkie wnioski studentów UP, UEk, UJ które zostały złożone w systemie informatycznym do dnia 03.10.2013 r. godz. 11:00, zostały rozpatrzone pozytywnie.

  2. Pozostałe wnioski studentów innych Uczelni będą rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadania wolnych miejsc.

Osoby, które otrzymały drogą elektroniczną (e-mail) informację o przyznaniu miejsca w DS w ramach wolnej sprzedaży powinny przed zakwaterowaniem zgłosić się do sekretariatu MS w poniższych terminach w celu przydziału konkretnego akademika:

Osoby, które otrzymały miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich

Uwaga! Przed kwaterowaniem należy zapoznać się z zasadami kwaterowania studentów w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2013/2014. Zasady są dostępne na stronie MS AGH w dziale dokumenty.