Rozpoczęcie procedury rozdziału miejsc dla studentów AGH

Dodano:

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/
Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów.

Zgodnie z harmonogramem przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów AGH, składanie w dziekanatach:

będzie możliwe od 26 maja 2014 r. (poniedziałek).

Ostateczny termin składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków i kompletu wymaganych dokumentów mija z dniem 13 czerwca 2014r. (piątek).

Biorąc pod uwagę długotrwałą procedurę wydawania przez właściwe urzędy dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca, prosimy o odpowiednie zaplanowanie terminów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 26 maja 2014 r. Jednocześnie informujemy, że w mijającym roku akademickim wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.