Wnioskowanie o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży miejsc

Dodano:

Administracja MS informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości ubiegania się o przydział miejsca w ramach wolnej sprzedaży.

Elektroniczne wnioski o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży można składać w systemie centralnego rozdziału miejsc od dnia 17.09.2014 r.

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się najpóźniej po blokadzie kwaterowania, która nastąpi w dniu 01.10.2014 r. o godzinie 12:00.

Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim w ramach wolnej sprzedaży zostaną dostarczone zainteresowanym drogą elektroniczną na podany w systemie adres e-mail. Osoby, które otrzymają miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.

Z dniem 15 września br. upłynął ostateczny termin składania w systemie informatycznym deklaracji zakwaterowania lub rezygnacji z przyznanego miejsca. Wszystkie miejsca uzyskane w wyniku rezygnacji zostaną udostępnione zainteresowanym w ramach wolnej sprzedaży.

Uwaga! Liczba wolnych miejsc ograniczona. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich składania.