Zmiana procedury składania wniosków o przyznanie miejsca w DS

Dodano:

Drogie Studentki i Studenci AGH,

Z myślą o studentach, którzy w poprzednim roku akademickim (2014/2015) złożyli w dziekanatach komplet dokumentów za rok 2013 wymaganych do otrzymania miejsca w domu studenckim, informujemy o uproszczeniu procedury składania wniosków.

Uproszczenie dotyczy wyłącznie osób, które mają w systemie https://akademik.agh.edu.pl wprowadzony dochód za rok 2013, są obecnie studentami AGH oraz składały wniosek w poprzednim roku. Zmiana polega na tym, że takie osoby zainteresowane otrzymaniem miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2015/2016 składają jedynie elektroniczny wniosek w systemie CRM – bez konieczności drukowania i składania wniosku w dziekanatach.

Dopuszcza się obliczanie dochodu na podstawie danych za rok 2014 (na wniosek studenta). W takim przypadku zgodnie z dotychczasowymi zasadami wymagane jest złożenie w dziekanacie wydrukowanego wniosku i kompletu wymaganych dokumentów.

Informacja o roku za który obliczono ostatni dochód jest dostępna w systemie w zakładce wnioski.

Składanie elektronicznych wniosków jest już dostępne.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH