Przejdź do dokumentu

INFORMACJE DLA AKTUALNYCH STUDENTÓW AGH STUDIÓW STACJONARNYCH I i II STOPNIA

Tryb podstawowy

16 maja (poniedziałek)

Rozpoczęcie składania w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ elektronicznych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

24 maja (wtorek)

Ostateczny termin składania elektronicznych wniosków.

25 maja (środa)

Dostarczenie studentom drogą elektroniczną informacji o decyzji w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim.

Tryb dodatkowy

22 sierpnia (poniedziałek)

Rozpoczęcie przyjmowania w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ elektronicznych wniosków o:

  • ponowne rozpatrzenie sprawy przy uwzględnieniu dodatkowych szczególnych okoliczności,
  • rozpatrzenie sprawy po terminie.
30 sierpnia (wtorek)

Ostateczny termin składania elektronicznych wniosków.

1 września (czwartek)

Dostarczenie studentom drogą elektroniczną informacji o decyzji w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim.

Tryb odwoławczy

2 września (piątek)

Rozpoczęcie przyjmowania w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ elektronicznych wniosków o przyznanie miejsca z rezerwy Prorektora ds. Studenckich (ostatnia instancja odwoławcza).

7 września (środa)

Ostateczny termin składania w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ elektronicznych wniosków o przyznanie miejsca z rezerwy Prorektora ds. Studenckich.

7 września (środa) godzina 12:00

Ostateczny termin składania w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ deklaracji zakwaterowania lub rezygnacji z przyznanego miejsca. Zakwaterowanie w domu studenckim będzie możliwe wyłącznie po złożeniu deklaracji zakwaterowania.

8 września (czwartek)

Dostarczenie studentom drogą elektroniczną informacji o decyzji w sprawie przyznania miejsca z rezerwy Prorektora ds. Studenckich.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW AGH PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

12 lipca (wtorek)

Rozpoczęcie składania w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ elektronicznych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

19 września (poniedziałek)

Ostateczny termin składania elektronicznych wniosków.

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim zostaną rozpatrzone po weryfikacji dokonania wpisu na studia, zgodnie z terminami zawartymi w kalendarzu rekrutacji

Decyzje w sprawie przyznania miejsca zostaną przesłane drogą elektroniczną (e-mail) oraz będą dostępne po zalogowaniu w systemie https://akademik.agh.edu.pl/

INFORMACJA O WOLNEJ SPRZEDAŻY MIEJSC

9 września (piątek)

Rozpoczęcie przyjmowania w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ elektronicznych wniosków o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży miejsc.

Uwaga: Wnioski rozpatrywane będą wyłącznie pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w domach studenckich!

Informacje dotyczące przydziału miejsc dla studentów AGH przyjętych na 1 rok studiów II stopnia zostaną opublikowane odrębnym dokumentem na stronie https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/

Uwaga: Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje, że w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, powyższe daty mogą ulec zmianie. W przypadku jakichkolwiek zmian, zostaną one niezwłocznie opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/