feed Aktualności

Poznaj akademiki w największym kampusie studenckim w Polsce.
Kraków i jego słynne Miasteczko Studenckie czekają na Ciebie!

Administracja MS AGH zaprasza do składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku w ramach wolnej sprzedaży.

Osoby zainteresowane zakwaterowaniem na Miasteczku Studenckim AGH powinny zarejestrować się i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Informacje organizacyjne

Informujemy, że wszystkim studentom, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim MS, w terminie do 15 września i nie dokonali wcześniej rezerwacji pokoju, w dniu 16 września został przypisany konkretny akademik, w którym powinni się zakwaterować.

Wszelkie zmiany przypisanych akademików można dokonywać wyłącznie poprzez elektroniczną giełdę zamian, która dostępna jest już w systemie https://akademik.agh.edu.pl/

Ponadto, informujemy, że w dziale „Informacje dla studentów" pojawiły się „Informacje dotyczące rozdziału miejsc w domach studenckich MS na rok akademicki 2017/2018 dla kandydatów przyjętych na 1 rok studiów II stopnia w ramach rekrutacji wrześniowej”.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i składania wniosków o przyznanie miejsca.

Po blokadzie kwaterowania (2 października, o godz. 12:00) zostanie uruchomiona giełda zakwaterowań. Do skorzystania z tej funkcjonalności zapraszamy osoby, które po zakwaterowaniu, będą chciały zmienić swój akademik. Wnioski te będą sukcesywnie rozpatrywane, w miarę zwalniania się miejsc we wskazanych przez wnioskodawcę akademikach.

Rezerwacje pokoi

Uprzejmie informujemy o możliwości dokonania rezerwacji pokoju w systemie https://akademik.agh.edu.pl/

 • rezerwacja pokoju trzyosobowego w dowolnym akademiku o podstawowym standardzie, w którym dostępne są jeszcze wolne pokoje.
 • rezerwacja miejsca w pokoju trzyosobowym, w którym dwie osoby skierowane do tego samego akademika posiadają już rezerwację.

W każdym przypadku wskazanie kolejnych osób odbywa się za pomocą podania ich kodów autoryzacyjnych, które są dostępne w profilu po zalogowaniu.

Dodatkowe możliwości rezerwacji, w tym pokoi dwuosobowych, dostępne będą w obrębie przypisanego akademika, po 16 września.

Uwaga: liczba pokoi dostępna do rezerwacji jest ograniczona.

Informujemy także, że osoby bez rezerwacji będą w pierwszej kolejności kwaterowane na pozostałe pojedyncze miejsca w pokojach.

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego,
Studentki i Studenci AGH

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów. O przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów wyliczona na podstawie odległości miejsca zamieszkania studenta od Uczelni. Dodatkowo kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:

 • kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2017/2018,
 • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2016/2017 świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego,
 • studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • studentów osieroconych (brak ojca lub matki).

Zgodnie z harmonogramem, student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 22 maja 2017 r. Jednocześnie informujemy, że w poprzednich latach wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Nowe funkcje systemu

Uprzejmie informujemy, iż w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ zostały udostępnione nowe funkcjonalności:

 • elektroniczne oświadczenie mieszkańca
 • deklaracja zakwaterowania

a także po dokonaniu deklaracji:

 • możliwość zgłoszenia zakwaterowania po blokadzie
 • możliwość rezerwacji pokoi trzyosobowych

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego,
Studentki i Studenci AGH,

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów. O przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów wyliczona na podstawie odległości miejsca zamieszkania studenta od Uczelni. Dodatkowo kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:

 • kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2016/2017,
 • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2015/2016 świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego,
 • studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • studentów osieroconych (brak ojca lub matki).

Zgodnie z harmonogramem, student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym – bez konieczności:

 • dokumentowania dochodu,
 • drukowania wniosku z systemu,
 • składania wniosku i dokumentów w dziekanacie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 27 maja 2016 r. Jednocześnie informujemy, że w mijającym roku akademickim wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Giełda zamian

Administracja MS AGH informuje, iż została wprowadzona nowa funkcjonalność w systemie https://akademik.agh.edu.pl/
Od teraz chęć zmiany akademika mogą zgłaszać online również zakwaterowani mieszkańcy Miasteczka. Elektroniczne wnioski o zmianę domu studenckiego można składać poprzez zakładkę "Giełda zamian".

Wnioski rozpatrywane są za kolejnością zgłoszeń.

Wolna sprzedaż miejsc

Poznaj akademiki w największym kampusie studenckim w Polsce.
Kraków i jego słynne Miasteczko Studenckie czekają na Ciebie!

Administracja MS AGH zaprasza do składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku w ramach wolnej sprzedaży.

 1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem na Miasteczku Studenckim AGH powinny zarejestrować się i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

 2. Po otrzymaniu miejsca (przed zakwaterowaniem) należy zgłosić się do Sekretariatu MS AGH w celu przydziału konkretnego akademika.

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Uprzejmie przypominamy, że od 29 sierpnia 2015 r. studenci AGH przyjęci na 1 rok studiów I stopnia, zainteresowani zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH, mogą składać w systemie informatycznym https://akademik.agh.edu.pl elektroniczne odwołania w formie wniosków o:

 • rozpatrzenie sprawy po terminie (dotyczy osób, które nie złożyły wymaganego kompletu dokumentów w terminie),
 • ponowne rozpatrzenie sprawy przy uwzględnieniu dodatkowych szczególnych okoliczności (dotyczy osób, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie),

oraz wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim (dotyczy osób przyjętych w lipcu na pierwszy rok studiów I stopnia w ramach rekrutacji uzupełniającej).

Ostateczny termin składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków i kompletu wymaganych dokumentów upływa 4 września 2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy - czeka na Was bardzo duża pula miejsc, dedykowana specjalnie dla nowo przyjętych studentów AGH!

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2014/2015 część 2 letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 1 września do 15 września 2015 r.

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji.

Studenci AGH nie będący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, którzy do tej pory nie złożyli wniosków wakacyjnych, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym (https://akademik.agh.edu.pl/) wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS.

W momencie składania wniosku studenci mogą zasugerować akademik (spośród wymienionych na liście), w którym chcieliby zostać zakwaterowani na czas sesji, o ile posiada jeszcze wolne miejsca.

Do kwaterowania na sesję egzaminacyjną przewidziane są niżej wymienione domy studenckie:

 • DS-3 Akropol– kwaterowanie od 31 dnia sierpnia (poniedziałek)
 • DS-6 Bratek
 • DS-10 Hajduczek
 • DS-14 Kapitol
 • DS-15 Maraton
 • DS Alfa – dla studentów posiadających rezerwację w DS Alfa, którzy złożyli deklarację pobytu na rok akademicki.

Decyzje w sprawie przyznania miejsca będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

Osoby podejmujące zakwaterowanie prosimy o zgłaszanie się do wybranych domów studenckich w godzinach pracy administracji z ważną legitymacją studencką oraz zdjęciem do karty mieszkańca.

Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się w godzinach od 9:00 do 15:00 w dni robocze. Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańca MS AGH. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.