Przejdź do dokumentu

Mieszkańcy miasteczka posiadający konta w Panelu Użytkownika MS AGH korzystają z istniejącego loginu.

Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Aktualności

Depozyty 2023

Drodzy Mieszkańcy MS,

Administracja MS uprzejmie informuje o możliwości pozostawienia depozytu na czas Igrzysk Europejskich oraz wakacji 2023 roku.

Depozyty zostaną zorganizowane zgodnie z poniższymi zasadami:

  • w akademikach dyżurnych na czas Igrzysk Europejskich (DS3 AKROPOL, DS7 ZAŚCIANEK, DS8 STOKROTKA, DS14 KAPITOL, DS ALFA) depozyt będą mogli złożyć aktualni mieszkańcy tych DS oraz osoby, które otrzymały w nich miejsce na czas Igrzysk;
  • w Studenckim Centrum Konstrukcyjnym (za Klubem Studio) depozyt będą mogły złożyć osoby, które wykwaterują się z MS do 7 czerwca i nie zostają w MS w trakcie Igrzysk.

Depozyty organizowane są przez Uczelnianą Radę Samorządu Studntów AGH, która w najbliższych dniach przekaże mieszkańcom szczegółowe informacje (w tym terminy i godziny).

Rozdział miejsc w DS dla studentów AGH na rok akademicki 2023/24

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego, Studentki i Studenci AGH,

informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów. O przyznaniu miejsca decyduje odległość zamieszkania wnioskodawcy od Uczelni.

Dodatkowo, kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:

  • kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2023/2024, którzy nigdy wcześniej nie mieszkali w Miasteczku Studenckim AGH,
  • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2022/2023 świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego,
  • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2022/2023 stypendium dla Osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z harmonogramem, student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 15 maja 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w poprzednich latach wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Przydział miejsc dla doktorantów oraz pracowników AGH

Szanowni Doktoranci oraz Pracownicy AGH,

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH uprzejmie informuje doktorantów i pracowników AGH o uruchomieniu procedury ubiegania się o przydział miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2023/2024.

Wnioski w formie elektronicznej należy składać w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ w terminie 26.04 - 13.05.2023 r.

Formalności należy dopełnić wyłącznie elektronicznie. Weryfikacja Państwa statusu przez Szkołę Doktorską lub Centrum Spraw Pracowniczych AGH odbędzie się po złożeniu wniosku.

Decyzje zostaną przesłane drogą mailową, na podany w systemie adres mailowy, w terminie do 14 czerwca 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Socjalnym AGH dotyczącym przydziałów miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla doktorantów i pracowników AGH na rok akademicki 2023/2024.

Administracja MS AGH

Informacje na temat zakwaterowania w MS AGH w trakcie Igrzysk Europejskich

Drodzy Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego AGH!

W związku z zakończeniem procedury ubiegania się o miejsce w MS AGH w trakcie Igrzysk Europejskich, Administracja MS informuje, że wszyscy studenci AGH, którzy ubiegali się o miejsce otrzymają możliwość zakwaterowania w jednym z domów dyżurnych. Decyzje zostaną przesłane indywidualnie do każdego Wnioskującego drogą mailową na wskazany w systemie adres e-mail.

Jednocześnie dziękujemy za wszystkie zgłoszone przez Państwa rezygnacje, których zarejestrowaliśmy 3499.

Po przyznaniu miejsc wszystkim studentom AGH zainteresowanym zakwaterowaniem w trakcie Igrzysk, w najbliższych dniach planowe jest ponowne uruchomienie procedury wnioskowania o miejsce. Wniosek dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców MS AGH, którzy nie brali udziału w pierwszej procedurze (nie składali wniosku oraz nie oznaczyli rezygnacji).

Wszystkie składane wnioski trafią na listę rezerwową i będą rozpatrywane za kolejnością złożenia, z pierwszeństwem dla studentów AGH, studentów Uczelni, z którymi AGH ma podpisane umowy w zakresie zakwaterowania, a następnie pozostałych osób.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie, w miarę zwalniania się miejsc, jednak nie wcześniej niż od 14 marca.

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH

Zameldowanie na pobyt czasowy w MS

Zgodnie z informacjami na stronie https://gov.pl/ osoby chcące zameldować się na pobyt czasowy powinny wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie Urzędu Miasta Krakowa (do pobrania również w Administracji DS).

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez osobę meldującą (pracownika Administracji DS) należy złożyć osobiście w Centrum Administracyjnym, przy al. Powstania Warszawskiego 10 (wejście od ul. Kordylewskiego) w terminie od 29.09.

Dla potrzeb obsługi studentów zostaną przygotowane stanowiska nr 58 oraz 59, które będą czynne w godzinach 7:40 - 15:30.

Osoby niebędące obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA przy składaniu dokumentów mają obowiązek okazania wizy lub karty pobytu.

Administracja MS AGH