feed Aktualności

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego,
Studentki i Studenci AGH

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów. O przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów wyliczona na podstawie odległości miejsca zamieszkania studenta od Uczelni. Dodatkowo kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:

 • kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2017/2018,
 • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2016/2017 świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego,
 • studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • studentów osieroconych (brak ojca lub matki).

W ramach akcji Prymusi AGH najlepsi maturzyści otrzymają możliwość bezpłatnego zakwaterowania w akademiku przez pierwszy rok studiów.

Zgodnie z harmonogramem, student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 22 maja 2017 r. Jednocześnie informujemy, że w poprzednich latach wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Poznaj akademiki w największym kampusie studenckim w Polsce.
Kraków i jego słynne Miasteczko Studenckie czekają na Ciebie!

Administracja MS AGH zaprasza do składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku w ramach wolnej sprzedaży.

 1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem na Miasteczku Studenckim AGH powinny zarejestrować się i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

 2. Po otrzymaniu miejsca (przed zakwaterowaniem) należy zgłosić się do Sekretariatu MS AGH w celu przydziału konkretnego akademika.

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Nowe funkcje systemu

Uprzejmie informujemy, iż w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ zostały udostępnione nowe funkcjonalności:

 • elektroniczne oświadczenie mieszkańca
 • deklaracja zakwaterowania

a także po dokonaniu deklaracji:

 • możliwość zgłoszenia zakwaterowania po blokadzie
 • możliwość rezerwacji pokoi trzyosobowych

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego,
Studentki i Studenci AGH,

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów. O przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów wyliczona na podstawie odległości miejsca zamieszkania studenta od Uczelni. Dodatkowo kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:

 • kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2016/2017,
 • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2015/2016 świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego,
 • studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • studentów osieroconych (brak ojca lub matki).

Zgodnie z harmonogramem, student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym – bez konieczności:

 • dokumentowania dochodu,
 • drukowania wniosku z systemu,
 • składania wniosku i dokumentów w dziekanacie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 27 maja 2016 r. Jednocześnie informujemy, że w mijającym roku akademickim wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Giełda zamian

Administracja MS AGH informuje, iż została wprowadzona nowa funkcjonalność w systemie https://akademik.agh.edu.pl/
Od teraz chęć zmiany akademika mogą zgłaszać online również zakwaterowani mieszkańcy Miasteczka. Elektroniczne wnioski o zmianę domu studenckiego można składać poprzez zakładkę "Giełda zamian".

Wnioski rozpatrywane są za kolejnością zgłoszeń.

Wolna sprzedaż miejsc

Poznaj akademiki w największym kampusie studenckim w Polsce.
Kraków i jego słynne Miasteczko Studenckie czekają na Ciebie!

Administracja MS AGH zaprasza do składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku w ramach wolnej sprzedaży.

 1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem na Miasteczku Studenckim AGH powinny zarejestrować się i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

 2. Po otrzymaniu miejsca (przed zakwaterowaniem) należy zgłosić się do Sekretariatu MS AGH w celu przydziału konkretnego akademika.

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Uprzejmie przypominamy, że od 29 sierpnia 2015 r. studenci AGH przyjęci na 1 rok studiów I stopnia, zainteresowani zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH, mogą składać w systemie informatycznym https://akademik.agh.edu.pl elektroniczne odwołania w formie wniosków o:

 • rozpatrzenie sprawy po terminie (dotyczy osób, które nie złożyły wymaganego kompletu dokumentów w terminie),
 • ponowne rozpatrzenie sprawy przy uwzględnieniu dodatkowych szczególnych okoliczności (dotyczy osób, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie),

oraz wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim (dotyczy osób przyjętych w lipcu na pierwszy rok studiów I stopnia w ramach rekrutacji uzupełniającej).

Ostateczny termin składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków i kompletu wymaganych dokumentów upływa 4 września 2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy - czeka na Was bardzo duża pula miejsc, dedykowana specjalnie dla nowo przyjętych studentów AGH!

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2014/2015 część 2 letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 1 września do 15 września 2015 r.

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji.

Studenci AGH nie będący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, którzy do tej pory nie złożyli wniosków wakacyjnych, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym (https://akademik.agh.edu.pl/) wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS.

W momencie składania wniosku studenci mogą zasugerować akademik (spośród wymienionych na liście), w którym chcieliby zostać zakwaterowani na czas sesji, o ile posiada jeszcze wolne miejsca.

Do kwaterowania na sesję egzaminacyjną przewidziane są niżej wymienione domy studenckie:

 • DS-3 Akropol– kwaterowanie od 31 dnia sierpnia (poniedziałek)
 • DS-6 Bratek
 • DS-10 Hajduczek
 • DS-14 Kapitol
 • DS-15 Maraton
 • DS Alfa – dla studentów posiadających rezerwację w DS Alfa, którzy złożyli deklarację pobytu na rok akademicki.

Decyzje w sprawie przyznania miejsca będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

Osoby podejmujące zakwaterowanie prosimy o zgłaszanie się do wybranych domów studenckich w godzinach pracy administracji z ważną legitymacją studencką oraz zdjęciem do karty mieszkańca.

Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się w godzinach od 9:00 do 15:00 w dni robocze. Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańca MS AGH. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.

Rezerwacje pokoi

Studentów AGH, którzy dostali się na 1 rok studiów I stopnia, zachęcamy do dokonywania rezerwacji pokoi w systemie https://akademik.agh.edu.pl

Cały pokój trzyosobowy może zostać zarezerwowany wyłącznie przez trzy osoby chcące zamieszkać razem. Rezerwacja jest możliwa gdy wszyscy zainteresowani:

 • są tej samej płci
 • otrzymali miejsce w akademiku
 • będą na 1 roku 1 stopnia studiów stacjonarnych
 • nie mają innej rezerwacji
 • dokonały deklaracji zakwaterowania

Do dokonania rezerwacji niezbędne są osobiste kody autoryzacyjne, podane w zakładce "Profil".

Pojedyncze osoby mogą dokonać rezerwacji na zasadzie dopełnienia pokoi (w których rezerwacje mają już dwie osoby), lub złożyć sugestię, do którego akademika chcą trafić.

Osobom, które nie dokonają rezerwacji ani sugestii, konkretny akademik zostanie przydzielony (odgórnie) w połowie września, a konkretny pokój w momencie kwaterowania.

Rekrutacja uzupełniająca

Uprzejmie informujemy, że osoby przyjęte w lipcu na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w ramach rekrutacji uzupełniającej, będą mogły starać się o przyznanie miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH we wrześniu - zgodnie z harmonogramem przyznawania miejsc:

 • 29 sierpnia (sobota) - rozpoczęcie przyjmowania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/
 • 1 września (wtorek) – rozpoczęcie składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków wraz z kompletem dokumentów
 • 4 września (piątek) – ostateczny termin składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków wraz z kompletem dokumentów

Biorąc pod uwagę długotrwałą procedurę wydawania przez właściwe urzędy dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca, prosimy o odpowiednie zaplanowanie terminów. W sierpniu Uczelnia funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzanie dni i godzin otwarcia dziekanatów!

Drodzy studenci pierwszego roku,
Gorąco zachęcamy do składania wniosków w pierwszych dniach września – czeka na Was bardzo duża pula miejsc, dedykowana specjalnie dla nowo przyjętych studentów AGH!

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/