Przejdź do dokumentu

Zamiana skierowania (dotyczy osób niezakwaterowanych)

Tylko ważne skierowania z przypisanym akademikiem kwalifikują się do udziału w Giełdzie Zamian.

Jeśli chciałbyś zmienić akademik do którego jest wystawione skierowanie kwaterunkowe, możesz zgłosić się do Giełdy.

Gdy pojawi się inna osoba chcąca zamienić się na odwrót, to zostanie wam wymieniony akademik w skierowaniu. Po dokonaniu zamiany możesz już kwaterować się w nowym akademiku, nie potrzeba żadnych dodatkowych formalności.

Oferty rozpatrywane są automatycznie według kolejności składania, jeśli znajdzie się pasująca to zamiana zostanie dokonana od razu.

Uwaga: dokonanie zamiany skierowania na rok akademicki oznacza utratę rezerwacji pokoju.

Zamiana zakwaterowania (dotyczy obecnych mieszkańców)

Jeśli jesteś już mieszkańcem Miasteczka, a chciałbyś przenieść się do innego akademika, również możesz wziąć udział w Giełdzie Zamian.

Zadeklaruj jeden lub więcej akademików, w których chciałbyś zamieszkać. Gdy pojawi się w nim wolne miejsce, dostaniesz maila z informacją o możliwości przeniesienia i terminie dopełnienia formalności. Po otrzymaniu maila zgłoś się do Administracji swojego obecnego akademika, aby dopełnić formalności związanych z przekwaterowaniem.