Przejdź do dokumentu

KRYTERIA PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH MS AGH NA ROK AKADEMICKI 2022/23 DLA STUDENTÓW AGH (STUDIÓW STACJONARNYCH I i II STOPNIA)

 1. Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów AGH. O przyznaniu miejsca decyduje odległość zamieszkania wnioskodawcy od Uczelni.
 2. Dodatkowo kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:
  • kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2022/2023,
  • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2021/2022 świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego,
  • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2021/2022 stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Student AGH, który otrzymał miejsce w DS, otrzyma dodatkowe miejsce dla małżonka, dziecka lub osoby asystującej studentowi z niepełnosprawnością po złożeniu odpowiedniego wniosku w systemie informatycznym (wymagane będzie załączenie zeskanowanych dokumentów potwierdzających zasadność składanego wniosku - czyli odpis skrócony aktu małżeństwa, lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, lub potwierdzenie przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH uprawnienia do zamieszkania dla osoby asystującej studentowi z niepełnosprawnością).
 4. Student AGH, który otrzymał miejsce w DS, zainteresowany samodzielnym zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, w tym student z niepełnosprawnością, może ubiegać się w systemie o przydział dodatkowego miejsca. Wysokość opłaty za dodatkowe miejsce jest określona w cenniku dostępnym na stronie internetowej MS AGH. Wnioski zostaną rozpatrzone w drugiej połowie września.
 5. Szczegółowa informacja dla osób z niepełnosprawnościami dotycząca domów studenckich dostępna jest na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

Przypominamy, że w poprzednich latach wszyscy studenci AGH, którzy ubiegali się o przydział miejsca i przestrzegali terminów, miejsca te otrzymali.

Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami na stronie https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/