Przejdź do dokumentu

ZASADY REZERWACJI MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH MS AGH DLA STUDENTÓW AGH (STUDIÓW I i II STOPNIA) NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

I. Rezerwacji miejsc w domach studenckich MS AGH mogą dokonać wyłącznie aktualni studenci AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia), którzy w systemie centralnego rozdziału miejsc https://akademik.agh.edu.pl/ złożyli elektroniczny wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023.

II. Rezerwacja miejsc będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem:

Etap I - Studenci AGH mieszkający w domach studenckich MS AGH samodzielnie dokonują elektronicznej rezerwacji obecnie zajmowanego miejsca w pokoju za pomocą Panelu Użytkownika w terminie 1-4.06.2022 r., z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • elektroniczna rezerwacja obecnie zajmowanego pokoju będzie niedostępna w DS3 AKROPOL, DS10 HAJDUCZEK, DS18 ODYSEJA, DS19 APOLLO oraz w DS ALFA w I bloku
 • w DS4 FILUTEK rezerwacji obecnie zajmowanego pokoju dokonują wyłącznie studenci WEiP,
 • w DS5 STRUMYK rezerwacji obecnie zajmowanego pokoju dokonują wyłącznie studenci WH,
 • w DS11 BONUS rezerwacji obecnie zajmowanego pokoju dokonują wyłącznie studenci WZ,
 • w DS12 PROMYK rezerwacji obecnie zajmowanego pokoju dokonują wyłącznie studenci WGGiOŚ,
 • w DS13 STRASZNY DWÓR rezerwacji obecnie zajmowanego pokoju dokonują wyłącznie studenci WIMiR,
 • w DS14 KAPITOL rezerwacji obecnie zajmowanego pokoju dokonują wyłącznie studenci WEAIiIB, WIEiT,
 • w DS15 MARATON rezerwacji obecnie zajmowanego pokoju dokonują wyłącznie studenci WIMiR,
 • w DS17 ARKADIA rezerwacji obecnie zajmowanego pokoju dokonują wyłącznie studenci WGGiIŚ.

Administracja akademika, na potrzeby wskazania wolnych pokoi dla studentów 1 roku, może anulować elektroniczną rezerwację dokonaną w I etapie, jeśli ta jest jedyną w danym pokoju. Studenci, których rezerwację anulowano mogą ponownie dokonać rezerwacji w II etapie.

Etap II - Studenci AGH samodzielnie dokonują elektronicznej rezerwacji miejsc w pozostałych pokojach za pomocą Panelu Użytkownika w terminie 7-14.06.2022 r., z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • rezerwacja miejsc będzie niedostępna w DS3 AKROPOL, DS10 HAJDUCZEK, DS18 ODYSEJA, DS19 APOLLO oraz w DS ALFA w I bloku
 • w DS4 FILUTEK rezerwacji dokonują wyłącznie studenci WEiP,
 • w DS5 STRUMYK rezerwacji dokonują wyłącznie studenci WH,
 • w DS11 BONUS rezerwacji dokonują wyłącznie studenci WZ,
 • w DS12 PROMYK rezerwacji dokonują wyłącznie studenci WGGiOŚ,
 • w DS13 STRASZNY DWÓR rezerwacji dokonują wyłącznie studenci WIMiR,
 • w DS14 KAPITOL rezerwacji dokonują wyłącznie studenci WEAIiIB, WIEiT,
 • w DS15 MARATON rezerwacji dokonują wyłącznie studenci WIMiR,
 • w DS17 ARKADIA rezerwacji dokonują wyłącznie studenci WGGiIŚ,
 • w DS ALFA rezerwacji dokonują wyłącznie obecni mieszkańcy ALFY.

Rezerwacje w etapie II będą prowadzone według poniższego harmonogramu:

 • 7.06.2022 r. - DS4 FILUTEK, DS ALFA,
 • 8.06.2022 r. - DS1 OLIMP, DS6 BRATEK,
 • 9.06.2022 r. - DS2 BABILON, DS7 ZAŚCIANEK,
 • 10.06.2022 r. - DS8 STOKROTKA, DS16 ITAKA,
 • 11.06.2022 r. - DS5 STRUMYK, DS9 OMEGA,
 • 12.06.2022 r. - DS11 BONUS, DS12 PROMYK,
 • 13.06.2022 r. - DS15 MARATON, DS17 ARKADIA,
 • 14.06.2022 r. - DS14 KAPITOL, DS13 STRASZNY DWÓR.

Dokładne godziny rozpoczęcia rezerwacji w poszczególnych domach studenckich dostępne będą w Panelu Użytkownika.

III. Rezerwacje będą ważne do dnia 3.10.2022 r. do godz. 12:00 (blokada kwaterowania) pod warunkiem otrzymania miejsca w terminie do dnia 8.09.2022 r. oraz złożenia w systemie obowiązkowej deklaracji zakwaterowania. Po 11.09.2022 r. w systemie centralnego rozdziału miejsc zostanie uruchomiona giełda zamian, która jeszcze przed zakwaterowaniem umożliwi zainteresowanym zmianę przypisanego akademika. Zmiana akademika przypisanego na podstawie rezerwacji oznacza jej utratę. Rezerwacje osób, które zadeklarowały w systemie zakwaterowanie po blokadzie (3.10.2022 r., godz. 12:00) zachowują ważność do wybranego przez studenta terminu przyjazdu.

IV. Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie rezerwacji miejsc są traktowane priorytetowo. Szczególne potrzeby mogą dotyczyć między innymi zakwaterowania w konkretnym domu studenckim lub konkretnym pokoju. Weryfikacją potrzeb zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Działem Domów Studenckich MS. Szczegółowa informacja dla osób z niepełnosprawnościami dotycząca domów studenckich przedstawiona jest na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

Uwaga: Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje, że w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, powyższe zasady mogą ulec zmianie. W przypadku jakichkolwiek zmian, zostaną one niezwłocznie opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/