Przejdź do dokumentu

ZASADY REZERWACJI MIEJSC W DOMU STUDENCKIM MS AGH DLA STUDENTÓW INNYCH UCZELNI (STUDIÓW I i II STOPNIA) NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

I. Studenci innych Uczelni, będący mieszkańcami MS AGH, mogą rezerwować miejsca w DS3 AKROPOL, w terminie
1-14.06.2022 r., z zastrzeżeniem pkt. V.

II. Liczba dokonanych rezerwacji miejsc nie może przekroczyć limitów miejsc przyznanych dla innych Uczelni na rok akademicki 2022/2023:

  • Uniwersytet Pedagogiczny - 250 miejsc,
  • Uniwersytet Jagielloński - 150 miejsc,
  • Uniwersytet Rolniczy - 100 miejsc,
  • Akademia Muzyczna - 10 miejsc,
  • Akademia Sztuk Pięknych - 10 miejsc,
  • Uniwersytet Papieski JPII - 80 miejsc,
  • Akademia Ignatianum - 35 miejsc.

III. Rezerwacja miejsc będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Etap I – Studenci innych Uczelni, obecni mieszkańcy DS3 AKROPOL samodzielnie dokonują elektronicznej rezerwacji obecnie zajmowanego miejsca w pokoju za pomocą Panelu Użytkownika w terminie 1-4.06.2022 r.

  2. Etap II – Studenci innych Uczelni samodzielnie dokonują elektronicznej rezerwacji miejsc w pozostałych pokojach w DS3 AKROPOL za pomocą Panelu Użytkownika w terminie 7-14.06.2022 r.

IV. Rezerwacje będą ważne do dnia 3.10.2022 r. do godz. 12:00 (blokada kwaterowania) pod warunkiem otrzymania miejsca w terminie do dnia 20.09.2022 r. Rezerwacje osób, które zadeklarowały w systemie zakwaterowanie po blokadzie (3.10.2022 r., godz. 12:00) zachowują ważność do wybranego przez studenta terminu przyjazdu.

V. Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie rezerwacji miejsc są traktowane priorytetowo. Potrzeby mogą dotyczyć między innymi zakwaterowania w konkretnym domu studenckim (innym niż wskazany w ust. I powyżej) lub konkretnym pokoju. Weryfikacją potrzeb zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z macierzystą Uczelnią Studenta. Szczegółowa informacja dla osób z niepełnosprawnościami dotycząca domów studenckich przedstawiona jest na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.