Informacje dla kandydatów

Dodano:

Ze względu na możliwy długi czas oczekiwania na wydanie stosownych zaświadczeń, prosimy kandydatów na studia na AGH zainteresowanych zamieszkaniem w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH o jak najwcześniejsze ubieganie się o dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku, dostępne pod adresem: https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/