Kwaterowanie na sesję egzaminacyjną

Dodano:

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2014/2015 część 2 letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 1 września do 15 września 2015 r.

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji.

Studenci AGH nie będący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, którzy do tej pory nie złożyli wniosków wakacyjnych, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym (https://akademik.agh.edu.pl/) wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS.

W momencie składania wniosku studenci mogą zasugerować akademik (spośród wymienionych na liście), w którym chcieliby zostać zakwaterowani na czas sesji, o ile posiada jeszcze wolne miejsca.

Do kwaterowania na sesję egzaminacyjną przewidziane są niżej wymienione domy studenckie:

Decyzje w sprawie przyznania miejsca będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

Osoby podejmujące zakwaterowanie prosimy o zgłaszanie się do wybranych domów studenckich w godzinach pracy administracji z ważną legitymacją studencką oraz zdjęciem do karty mieszkańca.

Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się w godzinach od 9:00 do 15:00 w dni robocze. Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańca MS AGH. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.