Przejdź do dokumentu

Ograniczenia w dostępie do domów studenckich MS AGH

Dodano:

Działając z upoważnienia JM Rektora prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki, na podstawie Zarządzenia nr 13/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 wśród członków społeczności AGH, informuję o podjętych ograniczeniach w dostępie do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH:

  • Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych w AGH wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich.
  • Do odwołania wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych (również mieszkańców innych akademików) we wszystkich domach studenckich.
  • Do dnia 14 kwietnia 2020 r. ogranicza się świadczenie usług z zakresu doraźnego kwaterowania.

Dyrektor Miasteczka Studenckiego AGH