Przejdź do dokumentu

Zameldowanie na pobyt czasowy w MS

Dodano:

Zgodnie z informacjami na stronie https://gov.pl/ osoby chcące zameldować się na pobyt czasowy powinny wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie Urzędu Miasta Krakowa (do pobrania również w Administracji DS).

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez osobę meldującą (pracownika Administracji DS) należy złożyć osobiście w Centrum Administracyjnym, przy al. Powstania Warszawskiego 10 (wejście od ul. Kordylewskiego) w terminie od 29.09.

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej przy składaniu dokumentów mają obowiązek okazania wizy lub karty pobytu.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-15:00.

Administracja MS AGH