Przejdź do dokumentu

Przydział miejsc dla doktorantów oraz pracowników AGH

Dodano:

Szanowni Doktoranci oraz Pracownicy AGH,

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH uprzejmie informuje doktorantów i pracowników AGH o uruchomieniu procedury ubiegania się o przydział miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023.

Wnioski w formie elektronicznej należy składać w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ w terminie 27.04 - 18.05.2022 r.

Formalności należy dopełnić wyłącznie elektronicznie. Weryfikacja Państwa statusu przez Szkołę Doktorską lub Centrum Spraw Pracowniczych AGH odbędzie się po złożeniu wniosku.

Decyzje zostaną przesłane drogą mailową, na podany w systemie adres mailowy, w terminie do 15 czerwca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Socjalnym AGH dotyczącym przydziałów miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla doktorantów i pracowników AGH na rok akademicki 2022/2023.

Administracja MS AGH