Przejdź do dokumentu

Zmiana cennika

Dodano:

W związku ze wzrostem kosztu miejsca, Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje, że z dniem 1 września 2022 roku ulegnie zmianie wysokość opłat za zakwaterowanie w domach studenckich MS AGH.

Co do zasady, opłata za miejsce w domu studenckim powinna równoważyć koszty utrzymania domów studenckich, a te wyliczane są na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania w roku poprzednim i są podstawą do określenia wysokości opłat obowiązujących w kolejnym roku akademickim.

Biorąc pod uwagę brak zmiany cennika od 2018 roku, po analizie kosztów, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH, podjęto decyzję o zmianie cennika, która będzie obowiązywała od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

Zatwierdzone przez Prorektora AGH ds. Studenckich nowe stawki będą wyglądały następująco.

Studenci i doktoranci AGH Standard podstawowy - 415 zł (14 zł - doba) Standard komfort oraz komfort+ - 485 zł (16,50 zł - doba)

Studenci i doktoranci innych Uczelni Standard podstawowy - 465 zł (16 zł - doba) Standard komfort oraz komfort+ - 535 zł (18 zł - doba)

Pracownicy AGH Standard podstawowy - 475,20 zł (17,28 zł - doba) Standard komfort oraz komfort+ - 550,80 zł (19,44 zł - doba)

Pełna odpłatność Standard podstawowy - 502,20 zł (17,28 zł - doba) Standard komfort oraz komfort+ - 577,80 zł (19,44 zł - doba)

Opłata za zakwaterowanie oraz przekwaterowanie wynosić będzie 20 zł netto.

Administracja MS AGH