Przejdź do dokumentu

Kwaterowanie na sesję egzaminacyjną

Dodano:

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 część poprawkowa letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 1 do 16 września 2022 r.

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH - studenci AGH zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji.

Studenci AGH niebędący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, którzy do tej pory nie złożyli wniosków wakacyjnych, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym https://akademik.agh.edu.pl/ wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS.

Do kwaterowania na sesję egzaminacyjną przewidziane są niżej wymienione domy studenckie:

DS1 OLIMP DS3 AKROPOL DS6 BRATEK DS8 STOKROTKA DS13 STRASZNY DWÓR DS ALFA - dla studentów posiadających rezerwację w DS ALFA, którzy złożyli deklarację zakwaterowania na rok akademicki.

Decyzje w sprawie przyznania miejsca oraz informacje dotyczące przydzielonego akademika będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

Osoby podejmujące zakwaterowanie, prosimy o zgłaszanie się do wskazanych domów studenckich z legitymacją studencką oraz zdjęciem do karty mieszkańca. Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się codziennie przez całą dobę.

Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańca MS AGH. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.