Przejdź do dokumentu

Zameldowanie na pobyt czasowy w MS

Dodano:

Zgodnie z informacjami na stronie https://gov.pl/ osoby chcące zameldować się na pobyt czasowy powinny wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie Urzędu Miasta Krakowa (do pobrania również w Administracji DS).

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez osobę meldującą (pracownika Administracji DS) należy złożyć osobiście w Centrum Administracyjnym, przy al. Powstania Warszawskiego 10 (wejście od ul. Kordylewskiego) w terminie od 29.09.

Dla potrzeb obsługi studentów zostaną przygotowane stanowiska nr 58 oraz 59, które będą czynne w godzinach 7:40 - 15:30.

Osoby niebędące obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA przy składaniu dokumentów mają obowiązek okazania wizy lub karty pobytu.

Administracja MS AGH