Przejdź do dokumentu

Mieszkańcy miasteczka posiadający konta w Panelu Użytkownika MS AGH korzystają z istniejącego loginu.

Nie masz jeszcze konta?

Załóż konto

Aktualności

Zmiana cennika

W związku ze wzrostem kosztu miejsca, Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje, że z dniem 1 września 2022 roku ulegnie zmianie wysokość opłat za zakwaterowanie w domach studenckich MS AGH.

Co do zasady, opłata za miejsce w domu studenckim powinna równoważyć koszty utrzymania domów studenckich, a te wyliczane są na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania w roku poprzednim i są podstawą do określenia wysokości opłat obowiązujących w kolejnym roku akademickim.

Biorąc pod uwagę brak zmiany cennika od 2018 roku, po analizie kosztów, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH, podjęto decyzję o zmianie cennika, która będzie obowiązywała od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

Zatwierdzone przez Prorektora AGH ds. Studenckich nowe stawki będą wyglądały następująco.

Studenci i doktoranci AGH
Standard podstawowy - 415 zł (14 zł - doba)
Standard komfort oraz komfort+ - 485 zł (16,50 zł - doba)

Studenci i doktoranci innych Uczelni
Standard podstawowy - 465 zł (16 zł - doba)
Standard komfort oraz komfort+ - 535 zł (18 zł - doba)

Pracownicy AGH
Standard podstawowy - 475,20 zł (17,28 zł - doba)
Standard komfort oraz komfort+ - 550,80 zł (19,44 zł - doba)

Pełna odpłatność
Standard podstawowy - 502,20 zł (17,28 zł - doba)
Standard komfort oraz komfort+ - 577,80 zł (19,44 zł - doba)

Opłata za zakwaterowanie oraz przekwaterowanie wynosić będzie 20 zł netto.

Administracja MS AGH

Rozdział miejsc w DS dla studentów AGH na rok akademicki 2022/23

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego,
Studentki i Studenci AGH,

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów. O przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów, wyliczona na podstawie odległości miejsca zamieszkania studenta od Uczelni. Dodatkowo kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:

  • kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2022/2023,
  • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2021/2022 świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego,
  • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2021/2022 stypendium dla Osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z harmonogramem, student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 16 maja 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że w poprzednich latach wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Przydział miejsc dla doktorantów oraz pracowników AGH

Szanowni Doktoranci oraz Pracownicy AGH,

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH uprzejmie informuje doktorantów i pracowników AGH o uruchomieniu procedury ubiegania się o przydział miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023.

Wnioski w formie elektronicznej należy składać w systemie https://akademik.agh.edu.pl/
w terminie 27.04 - 18.05.2022 r.

Formalności należy dopełnić wyłącznie elektronicznie. Weryfikacja Państwa statusu przez Szkołę Doktorską lub Centrum Spraw Pracowniczych AGH odbędzie się po złożeniu wniosku.

Decyzje zostaną przesłane drogą mailową, na podany w systemie adres mailowy, w terminie do 15 czerwca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Socjalnym AGH dotyczącym przydziałów miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla doktorantów i pracowników AGH na rok akademicki 2022/2023.

Administracja MS AGH

Zameldowanie na pobyt czasowy w MS

Zgodnie z informacjami na stronie https://gov.pl/ osoby chcące zameldować się na pobyt czasowy powinny wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie Urzędu Miasta Krakowa (do pobrania również w Administracji DS).

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez osobę meldującą (pracownika Administracji DS) należy złożyć osobiście w Centrum Administracyjnym, przy al. Powstania Warszawskiego 10 (wejście od ul. Kordylewskiego) w terminie od 29.09.

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej przy składaniu dokumentów mają obowiązek okazania wizy lub karty pobytu.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-15:00.

Administracja MS AGH

Przydział miejsc dla doktorantów oraz pracowników AGH

Szanowni Doktoranci oraz Pracownicy AGH,

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje o uruchomieniu procedury ubiegania się o przydział miejsca w domu studenckim przez osoby rozpoczynające studia doktoranckie lub zatrudnienie w AGH.

Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w domu studenckim w roku akademickim 2021/2022 powinny złożyć elektroniczny wniosek dedykowany dla doktorantów oraz pracowników AGH, który dostępny jest w systemie informatycznym na stronie https://akademik.agh.edu.pl/ w terminie do 3 października 2021 r.

Formalności należy dopełnić wyłącznie elektronicznie. Weryfikacja Państwa statusu przez Szkołę Doktorską lub Centrum Spraw Pracowniczych AGH odbędzie się po złożeniu wniosku.

Decyzje zostaną przesłane drogą mailową, na podany w systemie adres mailowy, w terminie do 11 października 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Socjalnym AGH dotyczącym przydziałów miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla doktorantów i pracowników AGH na rok akademicki 2021/2022.

Administracja MS AGH

Informacja o przypisaniu akademika

Informujemy, że wszystkim studentom, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim MS, w terminie do 10 września i nie dokonali wcześniej rezerwacji pokoju, w dniu 11 września został przypisany konkretny akademik, w którym powinni się zakwaterować.

Wszelkie zmiany przypisanych akademików można dokonywać wyłącznie poprzez elektroniczną giełdę zamian, która dostępna jest w systemie https://akademik.agh.edu.pl/

Przypominamy również o możliwości dokonywania rezerwacji pokoju w obrębie przypisanego akademika. Rezerwacji można będzie dokonać w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ od 15 września.

Po blokadzie kwaterowania (1 października, o godz. 12:00) zostanie uruchomiona giełda zakwaterowań. Do skorzystania z tej funkcjonalności zapraszamy osoby, które po zakwaterowaniu, będą chciały zmienić swój akademik. Wnioski te będą sukcesywnie rozpatrywane, w miarę zwalniania się miejsc we wskazanych przez wnioskodawcę akademikach, pod warunkiem, że sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłoszenia w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ planowanego terminu podjęcia zakwaterowania.

Administracja MS AGH