Przejdź do dokumentu

WAKACJE 2021

Informacja dla studentów AGH i innych Uczelni 

Wszystkie wnioski złożone przez studentów AGH oraz innych Uczelni dotyczące zakwaterowania w dyżurnych domach studenckich MS AGH w okresie wakacji zostały rozpatrzone. 

Przekwaterowanie obecnych mieszkańców Miasteczka Studenckiego AGH do dyżurnych domów studenckich odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Do DS1 OLIMP

  • z DS2 - 13 -14 lipca
  • z DS4 - 12 lipca
  • z DS5 - 9 lipca
  • z DS15 - 9 lipca
  • z DS16 - 15 lipca
  • z DS17 - 12 lipca
 • Do DS3 AKROPOL

  • z DS6 - 6 lipca
 • Do DS14 KAPITOL

  • z DS7 - 9 lipca
  • z DS8 - 8 lipca
  • z DS9 - 7 lipca
  • z DS12 - 6 lipca
  • z DS13 - 5 lipca (w godz. 9:00 - 15:00)

Kwaterowanie studentów niebędących mieszkańcami Miasteczka Studenckiego AGH, będzie możliwe w terminie:
• od 1 lipca dla studentów AGH
• od 7 lipca dla studentów innych Uczelni.
Osoby niebędące mieszkańcami MS AGH kwaterują się w DS3 AKROPOL.

Kwaterowanie odbywa się godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.  

Należność za pobyt należy uregulować, z góry za dany miesiąc, przelewem na przydzielony po zakwaterowaniu numer rachunku bankowego MS AGH, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.  

Przy zakwaterowaniu wymagane będą: zdjęcie oraz legitymacja studencka. 

Mieszkańcy DS18, DS19 oraz DS ALFA, którzy złożyli wnioski wakacyjne pozostają na czas wakacji w swoich macierzystych DS.  

Wszelkie zmiany akademików można dokonywać wyłącznie poprzez elektroniczną giełdę zamian, która dostępna jest w systemie https://akademik.agh.edu.pl/
Z giełdy zamian mogą skorzystać wyłącznie obecni mieszkańcy MS AGH.

Uwaga: Przekwaterowanie do bloku dyżurnego możliwe jest po wcześniejszym wykwaterowaniu z macierzystego domu studenckiego.  

Uwaga specjalna: Zgodnie z powyższym harmonogramem obecni mieszkańcy MS, którzy otrzymali miejsce na wakacje, mogą do dnia przekwaterowania pozostać w bieżącym akademiku (bez konieczności wykwaterowania!).