Przejdź do dokumentu

WAKACJE 2022

Informacja dla studentów AGH i innych Uczelni 

Wszystkie wnioski złożone przez studentów AGH oraz innych Uczelni dotyczące zakwaterowania w dyżurnych domach studenckich MS AGH w okresie wakacji zostały rozpatrzone. 

Przekwaterowanie obecnych mieszkańców Miasteczka Studenckiego AGH do dyżurnych domów studenckich odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Do DS1 OLIMP

  • z DS9 - 13 lipca
  • z DS11 - 12 lipca
 • Do DS3 AKROPOL

  • z DS14 - 13 oraz 14 lipca
  • z DS17 - 12 lipca
 • Do DS8 STOKROTKA

  • z DS4 - 11 lipca
  • z DS7 - 14 lipca
 • Do DS13 STRASZNY DWÓR

  • z DS12 - 12 lipca
  • z DS15 - 13 lipca
 • Do DS ALFA

  • z DS16 - 14 oraz 15 lipca
  • z DS17 - 13 oraz 14 lipca

Kwaterowanie studentów niebędących mieszkańcami Miasteczka Studenckiego AGH, możliwe będzie w terminie:
• od 8 lipca dla studentów AGH
• od 14 lipca dla studentów innych Uczelni.
Osoby niebędące mieszkańcami MS AGH kwaterują się zgodnie z przypisanym DS. Szczegółowe informacje znajdują się w systemie centralnego rozdziału miejsc.

Zgodnie z powyższym harmonogramem, obecni mieszkańcy MS, którzy otrzymali miejsce na wakacje, mogą do dnia przekwaterowania pozostać w bieżącym akademiku (bez konieczności wykwaterowania!).

Kwaterowanie odbywa się godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.  

Należność za pobyt należy uregulować, z góry za dany miesiąc, przelewem na przydzielony po zakwaterowaniu numer rachunku bankowego MS AGH, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.  

Przy zakwaterowaniu wymagane będą: zdjęcie oraz legitymacja studencka. 

Mieszkańcy DS2 BABILON, DS5 STRUMYK, DS6 BRATEK, DS18 ODYSEJA, DS19 APOLLO oraz DS ALFA, którzy złożyli wnioski wakacyjne pozostają na czas wakacji w swoich aktualnych DS.  

Wszelkie zmiany akademików można dokonywać wyłącznie poprzez elektroniczną giełdę zamian, która dostępna jest w systemie https://akademik.agh.edu.pl/
Z giełdy zamian mogą skorzystać wyłącznie obecni mieszkańcy MS AGH.

Uwaga: Przekwaterowanie do bloku dyżurnego możliwe jest po wcześniejszym wykwaterowaniu z aktualnego domu studenckiego.