Przejdź do dokumentu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZDZIAŁU MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH MS AGH NA ROK AKADEMICKI 2022/23 DLA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA 1 ROK STUDIÓW I STOPNIA

  1. Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie, za pomocą elektronicznego systemu https://akademik.agh.edu.pl/
  2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym jest niezbędna do ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim.
  3. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek składany w formie elektronicznej w systemie informatycznym. Wniosek dostępny jest wyłącznie po akceptacji, dostępnego w systemie, elektronicznego oświadczenia mieszkańca.
  4. Kandydaci przyjęci na 1 rok studiów I stopnia AGH mają gwarantowany przydział miejsca w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH. Warunkiem otrzymania miejsca jest złożenie elektronicznego wniosku w terminie określonym w harmonogramie
  5. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim zostaną rozpatrzone po weryfikacji dokonania wpisu na studia, zgodnie z terminami zawartymi w kalendarzu rekrutacji
  6. Decyzje w sprawie przyznania miejsca zostaną przesłane drogą elektroniczną (e-mail).
  7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka, dziecka, osoby asystującej studentowi z niepełnosprawnością lub dla siebie w celu samodzielnego zakwaterowania w pokoju dwuosobowym, zostały zawarte w kryteriach przyznawania miejsc.
  8. Zakwaterowanie w domu studenckim będzie możliwe wyłącznie po złożeniu w systemie informatycznym deklaracji zakwaterowania. Deklarację zakwaterowania lub rezygnację z miejsca należy złożyć w terminie od 15 sierpnia do 7 września 2022 r. (12:00) pod rygorem utraty miejsca.

Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi dokumentami na stronie https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/