Przejdź do dokumentu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZDZIAŁU MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH MS AGH NA ROK AKADEMICKI 2022/23 DLA STUDENTÓW AGH (STUDIÓW STACJONARNYCH I i II STOPNIA)

 1. Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie, za pomocą elektronicznego systemu https://akademik.agh.edu.pl/
 2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym jest niezbędna do ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim.
 3. Prawo do ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi AGH, który:
  • nie naruszył postanowień Regulaminu Mieszkańców Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie,
  • nie zalega z należnościami wobec Miasteczka Studenckiego AGH.
 4. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek składany w systemie w formie elektronicznej. Wniosek dostępny jest wyłącznie po akceptacji, dostępnego w systemie, elektronicznego oświadczenia mieszkańca.
 5. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie
 6. Miejsca w domach studenckich przyznawane są w oparciu o kryteria, które zostały opisane w dokumencie dostępnym na stronie systemu informatycznego.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka, dziecka, osoby asystującej studentowi z niepełnosprawnością lub dla siebie, w celu samodzielnego zakwaterowania w pokoju dwuosobowym, zostały zawarte w kryteriach przyznawania miejsc.
 8. Studenci AGH, którzy nie dotrzymają określonego w harmonogramie terminu składania wniosków w trybie podstawowym, będą mogli złożyć elektroniczny wniosek o rozpatrzenie sprawy po terminie w trybie dodatkowym.
 9. Dla studentów AGH, którym nie zostanie przyznane miejsce w domu studenckim w trybie podstawowym, udostępniona zostanie możliwość złożenia elektronicznego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem szczególnych okoliczności. Wymagane będzie załączenie zeskanowanych dokumentów potwierdzających zasadność składanego wniosku.
 10. Studenci AGH, którzy nie złożyli wniosków w trybie podstawowym, nie będą mogli dokonać rezerwacji pokoju na kolejny rok akademicki.
 11. Zakwaterowanie w domu studenckim będzie możliwe wyłącznie po złożeniu w systemie informatycznym deklaracji zakwaterowania. Deklarację zakwaterowania lub rezygnację z miejsca należy złożyć w terminie od 15 sierpnia do 7 września 2022 r. (12:00) pod rygorem utraty miejsca.

Przypominamy, że w poprzednich latach wszyscy studenci AGH, którzy ubiegali się o przydział miejsca i przestrzegali terminów, miejsca te otrzymali.

Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami na stronie https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/