Aktualności

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/
Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów.

Zgodnie z harmonogramem przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów AGH, składanie w dziekanatach:

 • podpisanych wniosków (wydrukowanych przy użyciu systemu informatycznego),
 • dokumentów potwierdzających dochód za rok 2013 (lub inne istotne okoliczności)

będzie możliwe od 26 maja 2014 r. (poniedziałek).

Ostateczny termin składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków i kompletu wymaganych dokumentów mija z dniem 13 czerwca 2014r. (piątek).

Biorąc pod uwagę długotrwałą procedurę wydawania przez właściwe urzędy dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca, prosimy o odpowiednie zaplanowanie terminów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 26 maja 2014 r. Jednocześnie informujemy, że w mijającym roku akademickim wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Administracja MS informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości wykupienia miejsca w ramach wolnej sprzedaży.

 1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w MS powinny się zarejestrować i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, który jest dostępny pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

 2. Po złożeniu elektronicznego wniosku należy (przed zakwaterowaniem) zgłosić się do sekretariatu MS w celu przydziału konkretnego akademika.

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Administracja MS informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości wykupienia miejsca w ramach wolnej sprzedaży.

 1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w MS powinny się zarejestrować i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, który jest dostępny pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

 2. Po złożeniu elektronicznego wniosku należy (przed zakwaterowaniem) zgłosić się do sekretariatu MS w celu przydziału konkretnego akademika

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Administracja MS informuje o rozpoczęciu rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży złożonych przez studentów innych Uczelni.

 1. Wszystkie wnioski studentów UP, UEk, UJ które zostały złożone w systemie informatycznym do dnia 03.10.2013 r. godz. 11:00, zostały rozpatrzone pozytywnie.

 2. Pozostałe wnioski studentów innych Uczelni będą rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadania wolnych miejsc.

Osoby, które otrzymały drogą elektroniczną (e-mail) informację o przyznaniu miejsca w DS w ramach wolnej sprzedaży powinny przed zakwaterowaniem zgłosić się do sekretariatu MS w poniższych terminach w celu przydziału konkretnego akademika:

 • 03.10. (czwartek) – godz. 9.00 – 13.00
 • 04.10. (piątek) – godz. 09.00 – 12.00

Osoby, które otrzymały miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich

Uwaga! Przed kwaterowaniem należy zapoznać się z zasadami kwaterowania studentów w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2013/2014. Zasady są dostępne na stronie MS AGH w dziale dokumenty.

Administracja MS informuje o rozpoczęciu kwaterowania w ramach wolnej sprzedaży miejsc.

 1. Wszystkie wnioski studentów AGH, które zostały złożone w systemie informatycznym do dnia 03.10.2013 r. godz. 11:00, zostały rozpatrzone pozytywnie.

 2. W związku z niewykorzystaniem miejsc limitowych przyznanych przez AGH dla studentów UJ, UP, UEk oraz UR, wnioski złożone w systemie informatycznym przez studentów ww. uczelni zostaną rozpatrzone po zakończeniu procedury przyznawania miejsc w akademikach MS AGH przez ich macierzyste uczelnie, najpóźniej do dnia 08.10.2013 r.

Osoby, które otrzymały drogą elektroniczną (e-mail) informację o przyznaniu miejsca w DS w ramach wolnej sprzedaży powinny przed zakwaterowaniem zgłosić się do sekretariatu MS w poniższych terminach w celu przydziału konkretnego akademika:

 • 02.10. (środa) – godz. 10.00 – 14.00
 • 03.10. (czwartek) – godz. 9.00 – 13.00
 • 04.10. (piątek) – godz. 09.00 – 12.00

Osoby, które otrzymały miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.

Uwaga! Przed kwaterowaniem należy zapoznać się z zasadami kwaterowania studentów w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2013/2014. Zasady są dostępne na stronie MS AGH w dziale dokumenty.

Szczegółowe informacje dotyczące przydzielonego akademika dla studentów AGH są dostępne w systemie centralnego rozdziału miejsc oraz zostały wysłane mailem do zainteresowanych. Informacje dla studentów innych Uczelni dostępne będą po przesłaniu przez macierzyste Uczelnie w dniu 23.09.2013 r. wykazów studentów, którym przydzielono miejsce.

W celu zakwaterowania należy zgłosić się do przydzielonego akademika z ważną legitymacją studencką (nie dotyczy studentów 1 roku studiów), dowodem osobistym, książeczką wojskową (dotyczy mężczyzn) oraz zdjęciem (format 3,5 x 4,5 cm) do karty mieszkańca.

Przydział miejsc do domów studenckich dla osób, które nie posiadają rezerwacji został dokonany zgodnie z tabelami dla studentów AGH oraz innych Uczelni.

Wybór pokoju dla osób, które nie posiadają rezerwacji będzie możliwy wyłącznie w momencie kwaterowania. W uzasadnionych przypadkach po blokadzie kwaterowania (01.10.2013 r.) będzie możliwe przekwaterowanie do innego domu studenckiego.

Uwaga! Przed kwaterowaniem należy zapoznać się z zasadami kwaterowania studentów w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2013/2014. Zasady są dostępne na stronie MS AGH w dziale dokumenty.

Elektroniczne wnioski o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży można składać w systemie centralnego rozdziału miejsc od dnia 17.09.2013 r. Rozpatrywanie wniosków odbędzie się po blokadzie kwaterowania, która nastąpi w dniu 01.10.2013 r. o godzinie 12.00.

Po uzyskaniu drogą elektroniczną (e-mail) informacji o przyznaniu miejsca, należy zgłosić się do Sekretariatu MS z ważną legitymacją studencką, dowodem osobistym, książeczką wojskową (dot. mężczyzn) oraz zdjęciem (format 3,5 x 4,5 cm) do karty mieszkańca.

Kwaterowanie w ramach wolnej sprzedaży miejsc przebiegać będzie wg poniższego harmonogramu:

 • 02.10. (środa) – godz. 12.00 – 16.00
 • 03.10. (czwartek) – godz. 10.00 – 15.00
 • 04.10. (piątek) – godz. 09.00 – 14.00

Osoby, które otrzymają miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.

Deklaracja zakwaterowania

Przypominamy, że zakwaterowanie studentów AGH będzie możliwe wyłącznie po złożeniu w systemie centralnego rozdziału miejsc deklaracji zakwaterowania. Deklarację zakwaterowania lub rezygnację z miejsca należy złożyć do 15 września 2013 r.

Brak deklaracji zakwaterowania w systemie po 15 września będzie traktowany jako rezygnacja z otrzymanego miejsca w DS na rok akademicki 2013/2014.

W terminie od 9 do 31 lipca 2013 r. studenci AGH, przyjęci na studia pierwszego stopnia, będą mogli rejestrować się w systemie i składać elektroniczne wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2013/2014. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami na podstronie "Informacje dla studentów".

Informacje dla kandydatów

Ze względu na możliwy długi czas oczekiwania na wydanie stosownych zaświadczeń, prosimy kandydatów na studia na AGH zainteresowanych zamieszkaniem w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH o jak najwcześniejsze ubieganie się o dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku, dostępne pod adresem: https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/