Przejdź do dokumentu

News

Informacje na temat zakwaterowania w MS AGH w trakcie Igrzysk Europejskich

TRANSLATE

Drodzy Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego AGH!

W związku z zakończeniem procedury ubiegania się o miejsce w MS AGH w trakcie Igrzysk Europejskich, Administracja MS informuje, że wszyscy studenci AGH, którzy ubiegali się o miejsce otrzymają możliwość zakwaterowania w jednym z domów dyżurnych. Decyzje zostaną przesłane indywidualnie do każdego Wnioskującego drogą mailową na wskazany w systemie adres e-mail.

Jednocześnie dziękujemy za wszystkie zgłoszone przez Państwa rezygnacje, których zarejestrowaliśmy 3499.

Po przyznaniu miejsc wszystkim studentom AGH zainteresowanym zakwaterowaniem w trakcie Igrzysk, w najbliższych dniach planowe jest ponowne uruchomienie procedury wnioskowania o miejsce. Wniosek dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców MS AGH, którzy nie brali udziału w pierwszej procedurze (nie składali wniosku oraz nie oznaczyli rezygnacji).

Wszystkie składane wnioski trafią na listę rezerwową i będą rozpatrywane za kolejnością złożenia, z pierwszeństwem dla studentów AGH, studentów Uczelni, z którymi AGH ma podpisane umowy w zakresie zakwaterowania, a następnie pozostałych osób.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie, w miarę zwalniania się miejsc, jednak nie wcześniej niż od 14 marca.

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH

Register for a temporary stay on AGH UST Campus

According to the information on the website https://gov.pl/, persons wishing to register for a temporary stay should complete the appropriate application available at https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-14 ( also available for download at dormitory Administration).

A fully completed form, signed by the person registering (an employee of the Dormitory Administration) must be submitted in person at the Administrative Center, at al. Powstania Warszawskiego 10 (entrance from ul. Kordylewskiego) from 29.09.

Persons who are not citizens of the European Union are required to present a visa or residence card when submitting their documents.

Applications can be submitted from Monday to Friday from 7:40 am to 3:30 pm.

Administration of MS AGH

Przydział miejsc dla doktorantów oraz pracowników AGH

TRANSLATE

Szanowni Doktoranci oraz Pracownicy AGH,

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje o uruchomieniu procedury ubiegania się o przydział miejsca w domu studenckim przez osoby rozpoczynające studia doktoranckie lub zatrudnienie w AGH.

Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w domu studenckim w roku akademickim 2022/2023 powinny złożyć elektroniczny wniosek dedykowany dla doktorantów oraz pracowników AGH, który dostępny jest w systemie informatycznym na stronie https://akademik.agh.edu.pl/ w terminie do 2 października 2022 r.

Formalności należy dopełnić wyłącznie elektronicznie. Weryfikacja Państwa statusu przez Szkołę Doktorską lub Centrum Spraw Pracowniczych AGH odbędzie się po złożeniu wniosku.

Decyzje zostaną przesłane drogą mailową, na podany w systemie adres mailowy, w terminie do 10 października 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Socjalnym AGH dotyczącym przydziałów miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla doktorantów i pracowników AGH na rok akademicki 2022/2023.

Administracja MS AGH

Informacja o przypisaniu akademika

TRANSLATE

Informujemy, że wszystkim studentom, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim MS, w terminie do 9 września i nie dokonali wcześniej rezerwacji pokoju, w dniu 10 września został przypisany konkretny akademik, w którym powinni się zakwaterować.

Wszelkie zmiany przypisanych akademików można dokonywać wyłącznie poprzez elektroniczną giełdę zamian, która dostępna jest w systemie https://akademik.agh.edu.pl/

Przypominamy również o możliwości dokonywania rezerwacji pokoju w obrębie przypisanego akademika. Rezerwacji można będzie dokonać w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ od 13 września.

Po blokadzie kwaterowania (3 października, o godz. 12:00) zostanie uruchomiona giełda zakwaterowań. Do skorzystania z tej funkcjonalności zapraszamy osoby, które po zakwaterowaniu, będą chciały zmienić swój akademik. Wnioski te będą sukcesywnie rozpatrywane, w miarę zwalniania się miejsc we wskazanych przez wnioskodawcę akademikach.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłoszenia w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ planowanego terminu podjęcia zakwaterowania.

Administracja MS AGH

Rezerwacje pokoi

TRANSLATE

Uprzejmie informujemy o możliwości dokonania rezerwacji pokoju w systemie https://akademik.agh.edu.pl/

  • rezerwacja pokoju trzyosobowego w dowolnym akademiku o podstawowym standardzie, w którym dostępne są jeszcze wolne pokoje;
  • rezerwacja miejsca w pokoju trzyosobowym, w którym dwie osoby skierowane do tego samego akademika posiadają już rezerwację.

W każdym przypadku wskazanie kolejnych osób odbywa się za pomocą podania ich kodów autoryzacyjnych, które dostępne są w profilu po zalogowaniu.

Dodatkowe możliwości rezerwacji, w tym pokoi dwuosobowych, dostępne będą w obrębie przypisanego akademika, po 11 września.

Uwaga: liczba pokoi dostępnych do rezerwacji jest ograniczona.

Informujemy także, że osoby bez rezerwacji będą w pierwszej kolejności kwaterowane na pozostałe pojedyncze miejsca w pokojach.

Kwaterowanie na sesję egzaminacyjną

TRANSLATE

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 część poprawkowa letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 1 do 16 września 2022 r.

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH - studenci AGH zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji.

Studenci AGH niebędący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, którzy do tej pory nie złożyli wniosków wakacyjnych, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym https://akademik.agh.edu.pl/ wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS.

Do kwaterowania na sesję egzaminacyjną przewidziane są niżej wymienione domy studenckie:

DS1 OLIMP DS3 AKROPOL DS6 BRATEK DS8 STOKROTKA DS13 STRASZNY DWÓR DS ALFA - dla studentów posiadających rezerwację w DS ALFA, którzy złożyli deklarację zakwaterowania na rok akademicki.

Decyzje w sprawie przyznania miejsca oraz informacje dotyczące przydzielonego akademika będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

Osoby podejmujące zakwaterowanie, prosimy o zgłaszanie się do wskazanych domów studenckich z legitymacją studencką oraz zdjęciem do karty mieszkańca. Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się codziennie przez całą dobę.

Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańca MS AGH. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.

Zmiana cennika

TRANSLATE

W związku ze wzrostem kosztu miejsca, Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje, że z dniem 1 września 2022 roku ulegnie zmianie wysokość opłat za zakwaterowanie w domach studenckich MS AGH.

Co do zasady, opłata za miejsce w domu studenckim powinna równoważyć koszty utrzymania domów studenckich, a te wyliczane są na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania w roku poprzednim i są podstawą do określenia wysokości opłat obowiązujących w kolejnym roku akademickim.

Biorąc pod uwagę brak zmiany cennika od 2018 roku, po analizie kosztów, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH, podjęto decyzję o zmianie cennika, która będzie obowiązywała od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

Zatwierdzone przez Prorektora AGH ds. Studenckich nowe stawki będą wyglądały następująco.

Studenci i doktoranci AGH Standard podstawowy - 415 zł (14 zł - doba) Standard komfort oraz komfort+ - 485 zł (16,50 zł - doba)

Studenci i doktoranci innych Uczelni Standard podstawowy - 465 zł (16 zł - doba) Standard komfort oraz komfort+ - 535 zł (18 zł - doba)

Pracownicy AGH Standard podstawowy - 475,20 zł (17,28 zł - doba) Standard komfort oraz komfort+ - 550,80 zł (19,44 zł - doba)

Pełna odpłatność Standard podstawowy - 502,20 zł (17,28 zł - doba) Standard komfort oraz komfort+ - 577,80 zł (19,44 zł - doba)

Opłata za zakwaterowanie oraz przekwaterowanie wynosić będzie 20 zł netto.

Administracja MS AGH