News

TRANSLATE

Informacje organizacyjne

Informujemy, że wszystkim studentom, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim MS, w terminie do 15 września i nie dokonali wcześniej rezerwacji pokoju, w dniu 16 września został przypisany konkretny akademik, w którym powinni się zakwaterować.

Wszelkie zmiany przypisanych akademików można dokonywać wyłącznie poprzez elektroniczną giełdę zamian, która dostępna jest już w systemie <https://akademik.agh.edu.pl/>

Ponadto, informujemy, że w dziale „Informacje dla studentów" pojawiły się „Informacje dotyczące rozdziału miejsc w domach studenckich MS na rok akademicki 2017/2018 dla kandydatów przyjętych na 1 rok studiów II stopnia w ramach rekrutacji wrześniowej”.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i składania wniosków o przyznanie miejsca.

Po blokadzie kwaterowania (2 października, o godz. 12:00) zostanie uruchomiona giełda zakwaterowań. Do skorzystania z tej funkcjonalności zapraszamy osoby, które po zakwaterowaniu, będą chciały zmienić swój akademik. Wnioski te będą sukcesywnie rozpatrywane, w miarę zwalniania się miejsc we wskazanych przez wnioskodawcę akademikach.

TRANSLATE

Rezerwacje pokoi

Uprzejmie informujemy o możliwości dokonania rezerwacji pokoju w systemie <https://akademik.agh.edu.pl/>

  • rezerwacja pokoju trzyosobowego w dowolnym akademiku o podstawowym standardzie, w którym dostępne są jeszcze wolne pokoje.
  • rezerwacja miejsca w pokoju trzyosobowym, w którym dwie osoby skierowane do tego samego akademika posiadają już rezerwację.

W każdym przypadku wskazanie kolejnych osób odbywa się za pomocą podania ich kodów autoryzacyjnych, które są dostępne w profilu po zalogowaniu.

Dodatkowe możliwości rezerwacji, w tym pokoi dwuosobowych, dostępne będą w obrębie przypisanego akademika, po 16 września.

Uwaga: liczba pokoi dostępna do rezerwacji jest ograniczona.

Informujemy także, że osoby bez rezerwacji będą w pierwszej kolejności kwaterowane na pozostałe pojedyncze miejsca w pokojach.

TRANSLATE

Rozpoczęcie procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH na rok akademicki 2017/2018

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego,
Studentki i Studenci AGH

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem <https://akademik.agh.edu.pl/>

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów. O przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów wyliczona na podstawie odległości miejsca zamieszkania studenta od Uczelni. Dodatkowo kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:

  • kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2017/2018,
  • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2016/2017 świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego,
  • studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • studentów osieroconych (brak ojca lub matki).

Zgodnie z harmonogramem, student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem <https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/>

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 22 maja 2017 r. Jednocześnie informujemy, że w poprzednich latach wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH